tennis-banner-string-538x140.jpg

 

WAT IS VOOR MIJ DE MEEST IDEALE SNAAR?

 Power/Duurzaamheid

Deze snaren zijn ideaal voor tennisspelers die zoeken naar een snaar waarin zij power en levensduur kunnen combineren. Het gaat in deze categorie vaak om polyester tennissnaren. Deze snaren zijn vervaardigd uit zeer sterk materiaal met de maximale duurzaamheid. Polyester snaren bevatten een eenvoudige structuur. Ze bestaan namelijk uit één enkele polyester snaar met daaromheen een dunne coating. De opbouw zoals bij deze type snaar wordt daarom ook wel 'monofilament' genoemd. Regel bij deze snaren is dat hoe dunner de doorsnede van de snaar is, des te elastischer deze is. Vanzelfsprekend zijn dikkere tennisstrings duurzamer dan snaren met een dunnere doorsnede.

 

 

Dankzij het gebruik van sterk materiaal gaan deze snaren langer mee dan een andere willekeurige snaar. Dit is dus ideaal voor wedstrijdspelers die meerdere malen per week op de baan te vinden zijn. Zij 'slijten' snaren en leggen over het algemeen veel kracht in hun slagen. Hierdoor hebben zij een wat stuggere snaar nodig die minder elastisch en soepel is. Met deze tennissnaren kan er veel power in de groundstrokes gelegd worden, aangezien er weinig trillingen optreden bij het balcontact. TIP: Wij raden aan dit type snaar 10% lichter te bespannen. Voorbeeld: Bespan je normaal gesproken op 27kg, hou dan nu een gewicht van +- 25kg aan. Klik hier voor ons assortiment power tennissnaren!
 

hz

Spin

Dit type snaren is geschikt voor spelers die veel topspin in hun groundstrokes leggen. Zij spelen graag met veel spin en slice en doen eigenlijk alles behalve het slaan van harde vlakke ballen om hun tegenstander aan de overkant van het net te verschalken. In deze categorie bevinden zich tennissnaren die dit type spel bevorderen. Het grovere profiel van de snaar geeft de speler meer grip op de bal, waardoor het balcontact een fractie langer is. Dit maakt het mogelijk om het effect in de slag te brengen. 

Spin-snaren zijn opgebouwd uit synthetisch materiaal met veel speelcomfort. Meer en meer wordt geprobeerd om het comfort van darmsnaren te benaderen. Deze snaren bevatten een kern die omringd is met 'microfibers', die vaak zijn vervaardigd uit verschillende type materialen en daarnaast ook verschillende diktes hebben. Het voordeel hiervan is dat dit de ultieme grip biedt, wat optimaal gravelspel met veel topspin mogelijk maakt.  

 

hz

Comfort/Armvriendelijk

Deze armvriendelijke en comfortabele snaren zijn bedoeld voor spelers die zoekende zijn naar snaren met een hoog speelcomfort met veel gevoel en controle. Hierbij valt te denken aan mensen die blessuregevoelig zijn of al last hebben van een tennisarm, een tenniselleboog of iets dergelijks. Deze snaren zijn zo gefabriceerd dat het grootste deel van de trillingen dat optreedt wordt opgevangen door de snaar. Normaal gesproken worden deze trillingen opgevangen in het handvat van het frame en ook in de arm. Nu worden deze trillingen die ontstaan bij balimpact geabsorbeerd door de snaar. Dit werkt bevorderend voor blessures die op de loer liggen. 

In de categorie comfortabel en armvriendelijk vallen ook de darmsnaren. Deze tennisstrings kennen een ongekend comfort en zijn over het algemeen wat kostbaarder. Darmsnaren, gemaakt van koeien- of schapendarmen zijn zeer vriendelijk voor de arm en stellen de speler in staat met zeer veel touch en controle te spelen. Dit is voor een groot deel te danken aan de hoge elasticiteit van deze snaren, wat ze erg soepel maakt. De snaren in deze categorie zijn 'multifilament' van aard. Echter bestaat dit type niet uit een kern met daar omheen 'microfibers'. Het zijn snaren die in zijn geheel bestaan uit vezels die met elkaar vervlochten zijn. Dit geheel wordt bedekt door een bestendige coating. Deze structuur van diverse filamenten maken deze snaar zeer handelbaar en comfortabel, wat vervelende blessures helpt te voorkomen.

hz

Allround

Deze allround snaren zijn bedoeld voor spelers die op zoek zijn naar een snaar die alle omschreven eigenschappen bevat. Echter 'specialiseren' deze snaren zich niet op een bepaald vlak, maar wordt er bij deze snaren geprobeerd een ultieme mix tussen power, gevoel en duurzaamheid te vinden. Dit zijn over het algemeen snaren gemaakt van synthetisch materiaal die een wat dikkere kern bevatten die omgeven wordt door vezels. 
 

De duurzaamheid van dit type snaar is vrij goed. Het zijn snaren die gemakkelijk te bespannen zijn en ook voor veel spelers en speelstijlen geschikt zijn. Waar het vooral gevorderde spelers zijn die met polyester snaren spelen, zijn allround snaren bestemd voor spelers van ieder niveau; van recreant tot topspeler.

© 2012 - 2020 Racket Service Stadshagen | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Racket Service Stadshagen Racket Service Stadshagen, gevestigd aan Kalkbranderstraat 23 8043BG Zwolle, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Racket service Stadshagen Kalkbranderstraat 23 8043BG Zwolle Tel: 031-6-52063195 Dhr. M. Bosman is de Functionaris Gegevensbescherming van Racket Service Stadshagen Hij/zij is te bereiken via info@racketservice.eu Persoonsgegevens die wij verwerken Racket Service Stadshagen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam - Geslacht - Geboortedatum - Geboorteplaats - Adresgegevens - Telefoonnummer - E-mailadres - IP-adres - Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@racketservice.eu, dan verwijderen wij deze informatie. Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken Racket Service Stadshagen verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling - U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - Om goederen en diensten bij u af te leveren - Racket Service Stadshagen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. Geautomatiseerde besluitvorming Racket Service Stadshagen neemt [wel / niet] op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Racket Service Stadshagen) tussen zit. Racket Service Stadshagen gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen: [aanvullen met naam van het systeem, waarom het gebruikt wordt, onderliggende logica, belang en verwachte gevolgen voor betrokkene] Hoe lang we persoonsgegevens bewaren Racket Service Stadshagen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: (Categorie) persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden Personalia > Bewaartermijn > Reden Adres > Bewaartermijn > Reden Enzovoort > Bewaartermijn > Reden Delen van persoonsgegevens met derden Racket Service Stadshagen verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Racket Service Stadshagen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Racket Service Stadshagen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons bedrijf en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@racketservice.eu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Racket Service Stadshagen zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren. Racket Service Stadshagen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons Hoe wij persoonsgegevens beveiligen Racket Service Stadshagen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@racketservice.eu